Đại học sư phạm quốc gia Changhua

Tên tiếng Việt: Đại học sư phạm quốc gia Changhua

Tên tiếng Trung: 國立彰化師範大學

Tên tiếng anh: National Changhua University of Education

Website: https://www.ncu.edu.tw/en

Địa chỉ: No.1, Jinde Rd., Changhua City, Changhua County 50007, Taiwan (R.O.C.)

Tel:886-4-7232105

E-Mail: en@cc2.ncue.edu.tw

Các ngành học của Đại học sư phạm quốc gia Changhua:

Giáo dục

 • Viện giáo dục sau đại học
 • Học viện tư vấn phục hồi chức năng
 • Khoa Hướng dẫn và Tư vấn
 • Khoa Giáo dục đặc biệt

Nghệ thuật

 • Viện dịch thuật và phiên dịch
 • Học viện Anh ngữ trẻ em
 • Khoa tiếng Anh
 • Khoa tiếng Trung
 • Khoa Địa lý
 • Khoa Nghệ thuật
 • Viện văn học Đài Loan
 • Viện nghiên cứu lịch sử

Khoa học

 • Viện Giáo dục Khoa học
 • Viện nghiên cứu về Photonics
 • Khoa Toán
 • Khoa Vật lý
 • Khoa Sinh học
 • Khoa Hóa học
 • Viện Thống kê và Khoa học thông t

Công nghệ

 • Viện Quản lý nguồn nhân lực
 • Khoa Giáo dục & Công nghệ Công nghiệp
 • Viện kỹ sư xe cộ

Kỹ thuật

 • Khoa Cơ điện tử
 • Khoa Kỹ thuật điện
 • Khoa Kỹ thuật điện tử – tivi – âm thanh
 • Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin
 • Viện kỹ thuật thông tin liên lạc

Quản lý

 • Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Khoa Kế toán
 • Khoa Quản lý thông tin
 • Khoa Tài chính

Khoa học xã hội và Giáo dục thể chất

 • Khoa Thể thao
 • Viện thể thao và sức khỏe
 • Khoa Các vấn đề công cộng và giáo dục công dân