Đại học Quốc lập Trung Hưng

     Đại học Quốc lập Trung Hưng đã trải qua một số giai đoạn thay đổi đáng kể. Nó bắt đầu là Học viện cấp cao Nông học và Lâm nghiệp, vào năm 1919 được thành lập bởi người Nhật tại Đài Bắc. Sau năm 1928, Học viện trở thành một khoa đặc biệt trực thuộc Đại học Hoàng gia Taihoku (nay là Đại học Quốc gia Đài Loan). Tuy nhiên, khoa đã trở thành một trường độc lập một lần nữa vào năm 1943 và được chuyển đến Đài Trung.

Tên tiếng Việt: Đại học Quốc lập Trung Hưng

Tên tiếng Trung: 國立中興大學

Tên tiếng anh: National Chung Tsing University

Website: https://www.nchu.edu.tw/

Địa chỉ: 145 Xingda Rd., South Dist., Taichung City 402, Taiwan (R.O.C.)

Tel: 04-22873181

     Sau khi tái lập tại Đài Loan vào năm 1945, trường được mở lại và đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp Đài Trung tỉnh Đài Loan. Năm 1946, Trường Cao đẳng phát triển thành một tổ chức cao hơn, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Đài Loan. Sau đó vào năm 1961, nó kết hợp với Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật mới thành lập trong cùng một cơ sở Đài Trung và Trường Cao đẳng Luật và Kinh doanh thành lập tại Đài Bắc năm 1949, để trở thành Đại học Trung Hưng của Đài Loan. Năm 1964, một trường buổi tối được thành lập trong khuôn viên Đài Bắc. Năm 1968, một trường buổi tối khác và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Tự do đã được thêm vào Cơ sở Đài Trung. Trường tiếp tục phát triển về quy mô và năm 1971, trường trở thành trường đại học quốc gia và lấy tên hiện tại là Đại học Quốc lập Trung Hưng (NCHU).

     Trường Cao đẳng Thú y được thành lập vào tháng 9 năm 1999. Vào tháng 2 năm 2000, Cơ sở Đài Bắc bao gồm Trường Cao đẳng Luật & Kinh doanh và Trường buổi tối Đài Bắc được kết hợp thành Đại học Quốc gia Đài Bắc mới thành lập. Trường cao đẳng Khoa học Xã hội & Quản lý được thành lập tại Cơ sở Đài Trung cùng thời điểm đó. Vào tháng 8 năm 2002, Phòng Khuyến nông và Trung tâm Giáo dục Khuyến nông đã được kết hợp thành Phòng Khuyến nông cho Giáo dục tại chức và giáo dục thường xuyên.