Thông tin kỳ thi TOCFL kỳ tháng 4-2020

Trung tâm Tư Vấn Du Học UNIEDUCO thông báo thời gian và địa điểm thi TOCFL

  • Thời gian đăng ký: Từ 1/03/2010 đến ngày 27/03/2020 (kỳ thi chỉ giới hạn số lượng 96 người, khi đủ số lượng văn phòng Kinh Tế – Văn Hóa Đài Bắc sẽ không nhận hồ sơ)
  • Link đăng ký thi:  https://tocfl.sc-top.org.tw/zoom/index.php
  • Email: tweduvn@gmail.com
  • Thời gian thi: ngày 10/4/2020. 12/04/2020
  • Địa điểm thi: Văn phòng Kinh Tế – Văn Hóa Đài Bắc, Tầng 3 Nhà nối BC – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Hình thức thi: CBT- phân cấp

      Nếu các em không biết cách đăng ký thi TOCFL hãy gọi Hotline: 02466536981. Chúng tôi sẽ đăng ký giúp em.

 

Lịch thi TOCFL trong tháng 3-4-5/2020
                                                     Lịch thi TOCFL trong tháng 3-4-5/2020

               

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết sau đó Đại học Huyền Trang