Đại học

Học viện KHKT Lê Minh

1.Giới thiệu chung Học viện KHKT Lê Minh Địa chỉ –  Số 22, đoạn 3, đường Thái Lâm, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc, Đài Loan. –  Website của trường: http://www.lit.edu.tw/bin/home.php       Học viện KHKT Lê Minh được thành lập vào năm 1969 , nằm ở khu Thái Sơn thành phố Tân Bắc , gần đường …