Tuyển phiên dịch tiếng trung làm việc tại việt nam

Tuyển giảng viên người Việt làm việc tại Đài Loan

Tuyển giảng viên người Việt làm việc tại Đài Loan

1. Địa điểm làm việc: +Trung tâm bồi dưỡng văn hóa giáo dục nghiệp vụ Đài Loan. +Trường Đại học Sùng Hữu Đài Loan. 2. Số lượng yêu cầu: 1 giảng viên. 3. Dead line nộp hồ sơ: 20/12/2018. 4. Nội dung công việc: xem cụ thể bên dưới. (1). 蒐集教育與訓練市場情報,並規劃訓練課程。 (2). 訓練課程行銷及學生(員)招募工作。 (3). …